Hyresinformation

Till höger kan du ladda ner de blanketter du behöver för att t ex ansöka om direktbyte eller uthyrning i andra hand och för att säga upp din bostadslägenhet. Tänk på att handläggningstiden för lägenhetsbyte är ca 6 veckor och för andrahandsuthyrning ca 4 veckor.

När du skall säga upp ditt hyresavtal för avflyttning skall du skicka en skriftlig uppsägning till oss. Tänk på att uppsägningen gäller först från den dag den har kommit oss tillhanda, vi rekommenderar att du skickar uppsägningen som REK. Du kan t ex fylla i baksidan på ditt kontrakt eller använda vårt formulär. Om det står två namn på ert hyresavtal måste båda personerna skriva under uppsägningen.
Din uppsägningstid är tre kalendermånader från den sista dagen i den månad du skickar in din uppsägning, d v s om du säger upp din lägenhet den 20 april upphör avtalet att gälla den 31 juli. Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om den görs inom en månad från dödsfallet.
Glöm inte att även säga upp eventuell parkering/garage! När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig.

Boende på Bangårdsgatan 15-23 i Göteborg kan logga in för att boka tvättid.

Boka tvättid här
Tips inför flytten