Sent ute med uppsägningen?

2019-04-02

Tips om du ska säga upp din lägenhet!

Hyresrätten är en flexibel boendeform och en bostadshyresgäst kan alltid lämna lägenheten med tre månaders uppsägningstid från månadsskifte.
Om du skickar din uppsägning i ett vanligt brev måste du dock kunna visa att hyresvärden har fått uppsägningen senast den sista vardagen innan månadsskifte. Om du i stället väljer att skicka brevet rekommenderat, anses hyresvärden ha fått den i samma stund som du har lämnat brevet på postkontoret. Hyresvärden anses alltså ha fått uppsägningen även om brevet inte blir utlöst eller kommer bort till skillnad från om man skickar sin uppsägning med vanligt brev.

Det är viktigt att du behåller en kopia av din uppsägning och kvittot du fick på posten om du skickar brevet rekommenderat.

Exempel:
Hyresavtalet upphör
den 30 april om du lämnar in det rekommenderade brevet senast den 31 januari
den 31 maj om du i stället lämnar in det rekommenderade brevet den 1 februari

I väldigt många fall vill den/de som skall flytta att kontraktet skall avslutas tidigare vilket vi inte kan tillgodose. Vi har etablerade rutiner som vi tillämpar när en hyresgäst säger upp ett hyresavtal. För oss är det viktigt att bemöta våra hyresgäster lika och det innebär bland annat att vi behandlar alla uppsägningar i turordning. Du kan naturligtvis flytta ut tidigare om du vill, men du måste fortsätta att betala hyran under uppsägningstiden. Väljer man att flytta till en annan bostad innan uppsägingstiden löpt ut får man också räkna med att ha dubbel boendekostnad ett tag.