Invigning i Ytterby!

1

2017-03-31

Idag invigs det nya Familjehuset vid Vårdcentralen Kusten i Ytterby!

Miquel Odhner, kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun invigde VC Kustens nya lokaler.

Det här är en ny verksamhet i VC Kustens regi för barn och ungdomars psykiska hälsa. En integrerad mottagning i samarbete med Kungälvs Kommun i ett "Familjehus".

Lokalerna är ca 250kvm.