Vara

Adress:
Storgatan 2, Stora Torget 2-6 i Vara

Fastighetsbeteckning:

Trasten 2 & 4

Lokalyta:

Ca 4976 m2

Byggår:

1970, tillbyggd 1992

Fastighetsskötsel:

Jörgen Olofsson, 0706-560527

Centralt belägen fastighet mitt på torget i Vara. Lokalerna består av kontor, gym och butiker. 

För mer information vänligen kontakta
Thomas Lindblad tel 0725-56 01 66 thomas.lindblad@kabfastigheter.se